Chestionar despre accesarea fondurilor europene de către structurile sportive

Ministerul Tineretului și Sportului realizează o cercetare generală asupra finanțării din fonduri europene a proiectelor inițiate de structurile sportive din România, în vederea includerii sportului ca domeniu în ghidurile care se redactează în acest moment pentru exercițiul financiar 2021-2027.

Pentru a obține o imagine corectă, Ministerul Tineretului și Sportului are nevoie de opinii, informații și sugestii de la cât mai multe entități sportive. Vă adresăm rugămintea de a completa cât mai rapid acest chestionar on line - https://bit.ly/fonduripentrusport.

Răspunsurile dumneavoastră vor fi deosebit de utile în demersul de includere a domeniului sportiv printre cele eligibile la cât mai multe linii de finanțare. 


Print