Întrebări frecvente legate de vouchere

1. Cine poate beneficia de aceste vouchere?

Copiii născuți între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014, care nu au mai fost legitimați până acum la niciun club sportiv și care se legitimează în perioada 8 septembrie – 30 noiembrie 2020.

2. La ce cluburi sportive se pot înscrie copiii?

La orice club sportiv, de stat sau privat, care deține C.I.S. (Certificat de Identitate Sportivă).

3. Cine poate depune cererea de voucher?

Cererea de voucher poate fi depusă de părinte sau tutorele legal al minorului.

4. Ce documente sunt necesare pentru a obține voucherul?

Pentru a obține voucherul aveți nevoie de următoarele documente:

  • Certificat de naștere al copilului (original și copie)
  • Act de identitate al părintelui/tutorelui legal care depune cererea (original și copie)
  • Legitimație sportivă (original și copie)
  • Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal
  • Cerere tip pentru acordarea voucherului și declarație pe propria răspundere

Cererea și declarațiile pot fi descărcate de pe site-ul M.T.S., accesând următorul link: https://djstneamt.ro/images/SPORT_SI_TT/VOUCHER_300_lei/Anexele_1_si_4.pdf

6. Unde se depun documentele?

Documentele vor fi depuse la clubul unde se face legitimarea, urmând ca acesta să le centralizeze și să transmită Tabelul centralizator (Anexa 2) însoțit de documentele justificative, către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret de care aparține, respectiv către Direcția pentru sport și tineret a Municipiului București. Conform prevederilor art.23, respectiv art.25, din O.M.T.S. 1199, cluburile sportive/ Direcțiile pentru Sport și Tineret/ Direcția pentru sport și tineret a Municipiului București, au obligația să arhiveze solicitările, însoțite de documentele justificative mai sus menționate, timp de 5 ani.

7. Cum primesc voucherul?

După imprimare, voucherele vor fi distribuite Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret/ Direcției pentru sport și tineret a Municipiului București, care le vor trimite cluburilor la care s-au depus cererile. Cluburile vor transmite voucherele către beneficiari.

8. Unde pot folosi voucherul?

Voucherele pot fi folosite în magazinele partenere ale emitentului, care semnalizează acest lucru prin afișarea unui autocolant cu logo-ul emitentului.

9. Care este perioada de valabilitate a voucherului?

Voucherul este valabil 6 luni de la data tipăririi.

10. Am mai fost legitimat. Pot beneficia de voucher dacă mă înscriu la alt club?

Nu, voucherul poate fi obținut doar de către copiii care nu s-au mai legitimat până acum la un club sportiv.

11. De ce să-mi legitimez copilul?

Pentru a putea practica sportul într-un cadru organizat, controlat și sigur, mai ales în contextul actualei pandemii.

 

 

Corespondența cu DJST Neamț se ține prin adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Print