Concursul local de proiecte de tineret 2021 - METODOLOGIA

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț organizează în perioada 14 iunie - 26 noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 96.851 lei cu o limită maximă pe proiect de 29.055 lei.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative: Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii; Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile cu măsurile indicative: Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului și a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative: Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii; Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative: Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite; Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urma măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • depunerea dosarului de concurs: 14.06 - 30.06.2021, între orele 08:30 - 16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30 - 14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Neamț din Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 31, județul Neamț;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07 - 07.07.2021;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 08.07.2021;
 • depunerea completărilor: 07 – 15.07.2021;
 • verificarea completărilor depuse: 16.07 – 19.07.2021;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 19.07.2021;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07 - 22.07.2021;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:07-27.07.2021;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 28.07.2021;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 29.07 - 03.08.2021;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 08.2021;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 05.08 - 09.08.2021;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 10.08 - 16.08.2021;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.08.2021; afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021.

Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 02.09 - 26.11.2021.

Contestațiile la Concursul local de proiecte de tineret se depun pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Neamț (www.djstneamt.ro) sau de la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 300 din 14 mai 2021, privind aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte de tineret - - - - - - http://mts.ro/noutati/ordinul-ministrului-tineretului-si-sportului-nr-300-din-14-mai-2021-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-concursul-local-de-proiecte-de-tineret/

 


Print