Ghidul privind finanțarea, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a direcției pentru sport și tineret a municipiului București,

DJST NEAMT MOTTO 12
DJST Neamț organizează concurs de proiecte pe linie de sport, din fonduri nerambursabile ale Ministerului Tineretului și Sportului, fonduri destinate structurilor sportive de drept privat din județul Neamț și care sunt recunoscute conform condițiilor legale în vigoare.
Termene:
- perioada de depunere a proiectelor 13 iunie - 12 iulie 2019
- perioada de analiză a dosarelor 13 iulie 2019 - 24 iulie 2019
- anunț rezultat 25 iulie 2019
- semnare contracte 26 iulie - 31 iulie 2019.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNILOR PROGRAMATE AUGUST - SEPTEMBRIE 2019.

 

1. Ghidul privind finanțarea, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a direcției pentru sport și tineret a municipiului București, pe anul 2019.

2. Anexe în vederea aplicării pentru proiecte.

3. Anexe privind categoriile de cheltuieli eligibile.

4. Anexe privind încheierea şi derularea contractului.

5. CONTRACT DE FINANŢARE.

6. DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE.

7. Modele de documente justificative.


Print